Vill du ha en stark, välklingande och uttrycksfull sångröst?

Ta sånglektioner! Sonja Korkman (MuM) undervisar i folkmusik och rytmmusik måndagar och torsdagar på Hallonnäsgatan 9 på Drumsö i Helsingfors. Det är också möjligt att delta i lektioner via nätet.

p1050053_ed1Sonja Korkman är utbildad musikmagister vid Sibelius-Akademin samt certifierad sånglärare för rytmmusik i metoden BiP™ (Balance in Phonation) Voice Training. Metoden är utvecklad av talterapeuten och sångpedagogen FM Ritva Eerola. Ett nyfött barn producerar ljud med hela kroppen och alla sinnen, men under årens lopp blir många passiva och lär sig felfunktioner då de imiterar sin omgivning. BiP-metoden, som baserar sig på forskning inom röstproduktion, väcker på nytt den naturliga reaktionskedjan i röstproduktionen. Metoden hjälper dig att utveckla en nyansrik, personlig och tålig röst.

Under lektionerna kan du förbättra din teknik, fördjupa din tolkning genom att lära dig mera om textanalys samt öva dig i stilenlig improvisation och frasering. Du breddar din repertoar och dina kunskaper i den musikstil du tycker bäst om och växer på det sättet som musiker.

Sonja Korkmans lektioner i sång passar alla, nybörjare, amatörer och professionella. Målet med lektionerna skräddarsys enligt elevernas önskemål.

Du kan gå framåt!

Priser och regler

Privatlektioner 52,50 €/45 min (inkl. Moms)

Paketerbjudanden
7 x 45 min 332,50€ (47,50€/45 min inkl. Moms), lektion varje eller varannan vecka.
Det går också att skräddarsy paket. Alla paket innehåller minst 7 lektioner och priset är 47,50€/45 min. Om du t.ex. vet att du vill gå på lektion en gång i veckan hela höstterminen är  12 x 45 min (570€) ett bra paket för dig. Om det är frågan om vår terminen så är 16 x 45min (760€) passligt, eftersom vårterminen är längre.

  • Lektionspaket betalas på förhand. Paket med 12 eller fler lektioner kan betalas i två rater så att andra raten betalas då lektionerna redan börjat.
  • Ett paket är i kraft i 6 månader. Om läraren flyttar en lektion eller eleven flyttar en lektion med läkarintyg på sjukdom skall den flyttade lektionen hållas inom 9 månader från att paketet köptes.
  • Om en elev flyttar en lektion senast tre dygn före den överenskomna tiden eller inhiberar med läkarintyg på sjukdom, överenskommes en ny tid och eleven behöver inte betala för den inhiberade lektionen.
  • Om en elev inhiberar eller flyttar en lektion 3-1 dygn före en överenskommen lektionstid utan läkarintyg, betalar eleven 50% av den inhiberade lektionens pris.
  • Om en elev inhiberar eller flyttar en lektion inom ett dygn före en överenskommen lektionstid utan läkarintyg, betalar eleven 100% av den inhiberade lektionens pris.
  • Ingen undervisning på helgdagar om inte eleven och läraren kommit överens om annat.

p1040744_ed2Kontakt

Om du är intresserad, kontakta Sonja Korkman per telefon 0503411289 eller per e-post sonja.korkman (at) gmail.com.

Andra kurser

Sonja Korkman erbjuder också privatlektioner i grunderna i piano, gitarr och slagverk samt musikteori. Hon drar också kurserna ”Anna äänesi soida”, ”Lauluimprovisaation alkeet”, ”Pianonsoiton alkeet” och ”Olohuonelaulajat” på Kalliolan Kansalaisopisto. Du kan läsa mer om dem här (på finska): https://www.kalliola.fi/kansalaisopisto/.

Läs om elevernas upplevelse av lektionerna:

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.