Vill du ha en stark, välklingande och uttrycksfull sångröst?

Ta sånglektioner! Sonja Korkman (MuM) undervisar i folkmusik och rytmmusik måndagar och torsdagar på Hallonnäsgatan 15 B på Drumsö i Helsingfors.

p1050053_ed1Sonja Korkman är utbildad musikmagister vid Sibelius-Akademin samt certifierad sånglärare för rytmmusik i metoden BiP™ (Balance in Phonation) Voice Training. Metoden är utvecklad av talterapeuten och sångpedagogen FM Ritva Eerola. Ett nyfött barn producerar ljud med hela kroppen och alla sinnen, men under årens lopp blir många passiva och lär sig felfunktioner då de imiterar sin omgivning. BiP-metoden, som baserar sig på forskning inom röstproduktion, väcker på nytt den naturliga reaktionskedjan i röstproduktionen. Metoden hjälper dig att utveckla en nyansrik, personlig och tålig röst.

Under lektionerna kan du förbättra din teknik, fördjupa din tolkning genom att lära dig mera om textanalys samt öva dig i stilenlig improvisation och frasering. Du breddar din repertoar och dina kunskaper i den musikstil du tycker bäst om och växer på det sättet som musiker.

Sonja Korkmans lektioner i sång passar alla, nybörjare, amatörer och professionella. Målet med lektionerna skräddarsys enligt elevernas önskemål.

Du kan gå framåt!

Priser och regler

Privatlektioner 50 €/45 min (inkl. Moms)

Paketerbjudanden
7 x 45 min 315€ (45€/45 min inkl. Moms), lektion t.ex. varannan vecka.
Terminsavgift för veckotimmar hela hösten:  12 x 45 min 540€ (45€/45 min inkl. Moms).
Terminsavgift för veckotimmar hela våren: 16 x 45 min 720€ (45€/45 min inkl. Moms).

  • Lektionspaket betalas på förhand. Paket med 12 eller 16 lektioner kan betalas i två rater så att andra raten betalas då lektionerna redan börjat.
  • Ett paket är i kraft i 6 månader. Om läraren flyttar en lektion eller eleven flyttar en lektion med läkarintyg på sjukdom skall den flyttade lektionen hållas inom 9 månader från att paketet köptes.
  • Om en elev flyttar en lektion senast tre dygn före den överenskomna tiden eller inhiberar med läkarintyg på sjukdom, överenskommes en ny tid och eleven behöver inte betala för den inhiberade lektionen.
  • Om en elev inhiberar eller flyttar en lektion 3-1 dygn före en överenskommen lektionstid utan läkarintyg, betalar eleven 50% av den inhiberade lektionens pris.
  • Om en elev inhiberar eller flyttar en lektion inom ett dygn före en överenskommen lektionstid utan läkarintyg, betalar eleven 100% av den inhiberade lektionens pris.
  • Ingen undervisning på helgdagar om inte eleven och läraren kommit överens om annat.

p1040744_ed2Kontakt

Om du är intresserad, kontakta Sonja Korkman per telefon 0503411289 eller per e-post sonja.korkman (at) gmail.com.

Mer info om BiP™ Voice Training.

 

Läs om elevernas upplevelse av lektionerna:

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.